Optitrade gaat samenwerking aan met HINK Groep

Optitrade Retailgroep en HINK Groep gaan hun krachten bundelen en hebben de eerste stap gezet op weg naar een intensieve samenwerking. De Nederlandse audicienbranche is sterk in beweging. Er zijn nieuwe spelers en er worden ketens gevormd. Ook zorgverzekeraars en overheid krijgen steeds meer invloed op de markt.

Om in het belang van de zelfstandige audicien en opticien/audicien nog beter in te kunnen spelen op deze veranderende markt hebben Optitrade en HINK, de twee grootste partijen op het gebied van Optiek en Audiologie voor zelfstandigen, gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van samenwerking.

Het gezamenlijke doel hiervan is het versterken van de marktpositie van de zelfstandige audicien en de gecombineerde opticien/audicien in Nederland. Uit de gesprekken is een eerste concrete afspraak op het gebied van gecombineerde inkoop tot stand gekomen. Deze wordt al op korte termijn gerealiseerd. De verwachting is dat er medio november een update komt over de verdere voortgang.