Optitrade stopt met Oogmerk

In overleg met de Oogmerk-deelnemers heeft Optitrade besloten per 31 december 2011 te stoppen met actieve ondersteuning van Oogmerk. Het aantal deelnemers aan Oogmerk is de afgelopen jaren teruggelopen naar 30. Dat is op het gebied van communicatie, maar ook financieel niet toereikend om Oogmerk op de juiste manier als consumentenmerk uit te dragen. De huidige Oogmerk-deelnemers kunnen wel gebruik blijven maken van de naam.

Het afscheid van Oogmerk betekent tegelijkertijd een nieuw begin: Optitrade gaat namelijk een aantal activiteiten die waren gekoppeld aan Oogmerk, zoals de Nationale Oogmeetweken met een
huis-aan-huis-folder, onderbrengen in het Collectief van Zelfstandige Opticiens. Het Collectief van Zelfstandige Opticiens is eind 2009 door Optitrade gestart in de vorm van een campagne, met als doel zelfstandige opticiens de mogelijkheid te geven zich te onderscheiden van ketens en de consument te laten weten dat optimale oogzorg slechts op “?n plek te vinden is. Meer dan 300 Optitrade-deelnemers hebben aan deze campagne meegedaan.

Vanaf eind 2011/begin 2012 wordt het Collectief van Zelfstandige Opticiens op continue basis ingezet. Voor meer informatie over het Collectief van Zelfstandige Opticiens kunt u contact opnemen met Optitrade Retailgroep, +31 (0)30 634 31 32, [email protected].