Populariteit pinnen blijft groeien

Het aantal winkels waar de consument kan pinnen neemt nog altijd toe, zo blijkt uit HBD Monitor Betalingsverkeer 2011.

 

Als redenen voor de nog altijd groeiende populariteit van het pinnen noemen winkeliers het vaakst de veiligheid en het gemak voor zowel zichzelf als voor de klant. Verder maakt de monitor onder meer duidelijk dat de inbelverbinding voor het pinverkeer zijn langste tijd heeft gehad en dat chippen als manier van betalen minder gangbaar wordt.

 

De consument heeft inmiddels in 92% van de winkels de mogelijkheid om te pinnen; in 2006 was dit nog maar in 82% van de winkels het geval. Bij diverse brancheclusters ligt de acceptatiegraad van pin overigens nog hoger dan 92%. Bij supermarkten met meer dan vijf werkzame personen bijvoorbeeld is de dekking al enkele jaren zelfs 100%. Foodspeciaalzaken zijn met een inhaalslag bezig: beschikte in 2008 nog 65% over een pinautomaat, in 2011 komt dit percentage uit op 87. Ook in de ambulante handel is sprake van een sterke toename van pinfaciliteiten: van 21% in 2009 naar 30% in 2011.

 

Uit de monitor blijkt verder dat chippen minder gangbaar wordt. Nog slechts een derde van de winkels biedt deze betaalmogelijkheid aan, terwijl dit in 2007 nog 57% was. Creditcards worden daarentegen juist steeds meer geaccepteerd: in 45% van de winkels kan de consument inmiddels met creditcard betalen. Het aandeel winkels dat betalen op rekening aanbiedt is de laatste drie jaar vrijwel gelijk gebleven. Dit na een opmars van 50% in 2006 naar 60% in 2009.

 

Gemak en veiligheid

 

De belangrijkste redenen om pinnen te accepteren in een winkel zijn de veiligheid voor het personeel en het gemak voor zowel de winkelier als voor de klant. Bijna de helft van de winkeliers noemt beide redenen. De snelheid van betalen is voor een op de vijf winkeliers een reden om pinbetalingen te accepteren.

 

Vooral voor de supermarkten geldt als reden voor accepteren van pinnen de veiligheid voor het personeel, liefst 80% van de supermarktondernemers noemt dit als een reden. Supermarkten accepteren pin vaker dan de andere brancheclusters vanwege de kostenbesparing die het betalen met pin oplevert. Opvallend is ook het hogere aandeel winkels in huishoudelijke artikelen dat pinnen accepteert omdat de concurrentie het ook doet.

 

Pinnen veiligste betaalmethode

 

Bijna alle (98%) ondernemers geven aan dat pinnen een veilige betaalmethode is. Op de tweede plaats komt de chipcard met 86% (al is die nog maar in een op de drie winkels te gebruiken). De creditcard wordt door 83% van de accepterende bedrijven (zeer) veilig genoemd. Contant geld is uit oogpunt van veiligheid niet populair. Precies de helft van de ondervraagden geeft aan dat contant betalen (zeer) veilig is. Bijna twee derde van de ondernemingen gebruikt apparatuur om bankbiljetten te kunnen controleren.

 

Ruim de helft van de ondervraagde ondernemers zegt dat zij klanten niet sturen in de richting van een bepaalde betaalwijze. Een op de drie ondernemers probeert de klanten wel te sturen naar het betalen met de pinpas. Dat gebeurt echter heel voorzichtig. Er zijn weinig ondernemers die er echt om vragen. In nog slechts twee op de honderd winkels vraagt de ondernemer om een bijbetaling voor het pinnen.

 

Breedband en kabel vervangen inbellen

 

Aan de detaillisten met een betaalautomaat is gevraagd via welke telecomverbinding het pinverkeer verloopt. Bij bijna de helft van de ondernemers gebeurt dit via een breedbandverbinding. De inbelverbinding komt steeds minder voor. Bij nog maar een kwart van de ondernemers vindt het pinverkeer plaats met behulp van een inbelverbinding, in 2009 was dit nog 45%. Pinverkeer via de kabel heeft in 2010 een enorme vlucht genomen, maar stagneert nu. 2% van de winkels beschikt over een mobiele pinautomaat, in de ambulante handel is dit maar liefst 44%.

 

Computerkassa sterk in opkomst

 

De computerkassa met verkoopregistratie is sterk in opmars, 40% van de winkeliers werkt inmiddels met een dergelijke kassa. In 2006 was dit nog maar een kwart van de ondernemers. De toename gaat ten koste van de eenvoudige groepenkassa (in 2011 33%, in 2006 42%) en de elektronische kassa die niet is gekoppeld aan beheersoftware (in 2011 5%, in 2006 10%). Het aandeel van de elektronische kassa die wel aan beheersoftware is gekoppeld, bleef in de periode 2006-2011 vrij constant, tussen 11% en 14%.
Met veel computerkassa’s (65%) en aan beheersoftware gekoppelde elektronische kassa’s (28%) en juist weinig eenvoudige groepenkassa’s (5%) loopt de supermarktbranche wat betreft kassasystemen vooruit op de andere brancheclusters. Winkels in huishoudelijke artikelen (44%) en winkels in overige non-food (52%) gebruiken de eenvoudige groepenkassa nog het meest.

 

Van de ondervraagde ondernemers heeft 2% plannen over te gaan op een pin-only kassa (ofwel een kassa waarbij niet meer contant kan worden betaald). Vooral supermarktondernemers spelen met de gedachte; meer dan een op de vijf denkt na over een overstap op een pin-only kassa. In de overige brancheclusters is dit nog nauwelijks het geval.

 

Meer ondernemers scannen

 

Het percentage ondernemers dat artikelen scant aan de kassa groeit. In 2006 gaf nog 35% aan artikelen te scannen, in 2011 bedraagt dit percentage 44. De verschillen tussen de diverse brancheclusters zijn evenwel groot: vrijwel elke supermarkt scant aan de kassa, terwijl dit in slechts 9% van de foodspecialiteitenwinkels en woon- en verlichtingszaken gebeurt. De andere brancheclusters zitten hier tussenin.

 

Gebruik klantenkaarten stabiel

 

Het gebruik van klantenkaarten laat nauwelijks verschuivingen zien. In 2006 maakte 20% van de winkels gebruik van klantenkaarten, in 2011 is dat 24%. Ook de onderlinge verschillen tussen de diverse brancheclusters zijn in deze periode vrijwel hetzelfde gebleven. Genotmiddelenzaken (45%), winkels in persoonlijke verzorging (43%), kleding-, schoenen- en lederwarenzaken (33%) werken het meest met klantenpassen. In woon- en verlichtingszaken (5%) en winkels in huishoudelijke artikelen (7%) is de uitgifte van klantenkaarten daarentegen weinig gangbaar. Iets wat waarschijnlijk heeft te maken met de lage aankoopfrequentie in dit soort branches, waardoor minder sprake is van vaste klanten.

 

overzicht

Een overzicht