Seniorenorganisaties pleiten voor goede oogscreening

De seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en LOC Zeggenschap in Zorg pleiten voor een regelmatige en onafhankelijke screening van de ogen vanaf het 50ste levensjaar door een optometrist (HBO-opgeleide oogzorgverlener) in de eerstelijnszorg. Een groot deel van de vermijdbare slechtziendheid kan teruggedrongen worden met bijvoorbeeld een eenvoudige brilaanpassing of staaroperatie. Herkenning van oogproblemen en vroegtijdige signalering is voor deze organisaties een belangrijke eerste stap.

 

In Nederland zijn er veel senioren die -vaak zonder dat zij het weten- een oogaandoening hebben. Met het ouder worden, neemt de kans op oogaandoeningen toe. Veel senioren leven in de veronderstelling dat dit ‘erbij hoort’ of merken het vanwege het geleidelijk verloop van de klachtenniet op. Een visuele beperking is een ernstige handicap. Onopgemerkte oogaandoeningen kunnen onbehandeld ernstige gevolgen hebben zoals een verhoogd risico op valincidenten, verkeersongevallen en een beperkte zelfredzaamheid.

Het goede nieuws is dat bij ongeveer 60% van de naar schatting 300.000 vijftigplussers met onopgemerkte aandoeningen eenvoudige preventie of behandeling goed mogelijk is. Bij meer van de helft van hen is de visuele beperking te corrigeren met een goede bril of met een operatie.  Slechter zien wordt vaak niet opgemerkt omdat het heel geleidelijk gaat of omdat men denkt dat het hoort bij het ouder worden. Sommigen ontkennen de problemen omdat ze een bril ontsierend vinden of te duur. Een jaarlijkse of halfjaarlijkse controle van het gebit bij de tandarts is inmiddels gemeengoed, maar dat geldt niet voor een onafhankelijke screening van de ogen bij de optometrist. De ogen zouden vanaf het 50-ste levens jaar minstens een keer per drie jaar gescreend moeten worden, aldus de seniorenorganisaties.

 

Campagne Beter Zien
De seniorenorganisaties (samen meer dan 500.000 leden) en de LOC (vertegenwoordiger van ruim 2200 cliëntenraden) binden de strijd aan tegen vermijdbare oogaandoeningen. Door het hele land verzorgen vrijwillige gezondheidsvoorlichters van de seniorenorganisaties samen met optometristen en oogartsen themabijeenkomsten voor senioren. In maart worden vijf nationale Beter Zien-dagen georganiseerd. Het doel van deze dagen is ouderen bewust te maken van de risico’s van oogproblemen op latere leeftijd.  Tevens kunnen ouderen kennismaken met de werkzaamheden van onder andere een optometrist, oogarts of expertisecentrum, ervaren wat een slechtziende ziet  en de ogen laten screenen in de OOGbus.

 

Op 15 maart aanstaande wordt het startsein gegeven voor de campagne met een symposium en informatiemarkt in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. In de campagne wordt samengewerkt met het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap), de OVN (Optometristen Vereniging Nederland), Vision 2020, het  Oogziekenhuis Rotterdam, expertisecentrum Kon. Visio en Viziris, netwerkorganisatie van en voor mensen met een visuele beperking.