Specsavers’ Netvliescheck spoort mogelijke oogafwijkingen op

Bij 1 op 13 personen kan de Specsavers’ netvliescheck mogelijke oogafwijkingen opsporen. Bij 7,5 procent van de in totaal 60.000 personen die een preventieve NetvliesCheck heeft laten verrichten bij Specsavers, werd een mogelijke afwijking aan het netvlies vastgesteld. 7 op de 10 personen van deze groep bezocht een huis- of oogarts en bijna 80 procent van deze groep werd voor hun aandoening behandeld en/of heeft een vervolgafspraak.

 

Dit werd door oogarts Drs. Rolf Zandbergen bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Om vroegtijdig mogelijke netvliesafwijkingen te signaleren, introduceerde Specsavers vorig jaar de preventieve NetvliesCheck. Tegelijkertijd startte een onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek naar  de kwaliteit van deze controles.

 

Sinds de introductie van de NetvliesCheck in ruim 100 winkels van Specsavers zijn sinds vorig jaar ruim 60.000 personen boven de 45 jaar beoordeeld. Bij 7,5 procent van de controles werd een mogelijke afwijking aan het licht gebracht. Een representatief onderzoek onder 600 personen  bij wie de NetvliesCheck is verricht en die naar een arts werden doorverwezen, biedt inzicht in de kwaliteit.

 

Diagnose

 

Alle controles waarbij de optometrist en de oogarts van het team onder drs. Rolf Zandbergen een afwijking vermoedt, worden voor beoordeling naar de huis- of oogarts doorverwezen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 7 op de 10 personen die deze doorverwijzing krijgen, hier gehoor aan geven. 80 procent van de mensen die naar een arts gaan, wordt behandeld of krijgt een vervolgonderzoek. Voor 46 procent van deze patiënten geldt dat zij meteen worden behandeld. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten bij wie glaucoom (52 procent) of macula degeneratie (29 procent) is vastgesteld. 34 procent ondergaat geen behandeling, maar komt binnen één jaar terug bij de oogarts voor een extra controle.

 

Tijdens de NetvliesCheck worden regelmatig signalen vastgesteld die wijzen op een mogelijk glaucoom of macula degeneratie. Bij de overige afwijkingen is vooral sprake van indicaties van hypertensiviteit (hoge bloeddruk), een laag gezichtsvermogen en andere oogklachten, zoals onder meer lichtflitsen en het zien van zwarte stippen en vlekken.

 

“Het onderzoek toont aan dat dankzij de NetvliesCheck van Specsavers bij een substantiële groep daadwerkelijk netvliesafwijkingen zijn geconstateerd. Uiteraard doen we ons uiterste best nog specifieker de diagnose te stellen. Het is erg belangrijk deze mogelijke aandoeningen vroegtijdig te signaleren, want veel symptomen zijn pas in een later stadium merkbaar”, benadrukt Rolf Zandbergen, oogarts Best Eye Care. “Met deze preventieve controle stellen we mensen in staat eerder een huisarts of oogarts te raadplegen, waarna snel een passende behandeling kan volgen waardoor verergering vaak voorkomen kan worden.”