Staat het donatiebusje van Dark & Light al bij u op de toonbank?

??Vele honderden opticiens in Nederland dragen het werk van Stichting Dark & Light een warm hart toe. Met een donatiebusje op de toonbank zamelen zij geld in voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. De klant verlaat de winkel met een goed gevoel.

Cambodja
Het geld wat met het donatiebusje wordt ingezameld is voor een project in de plattelandsgebieden van Cambodja. Hier leven nog altijd veel mensen met oogproblemen. Dark & Light ondersteunt partnerorganisatie IRIS die deze mensen opspoort en doorverwijst naar een ziekenhuis. Na een operatie of het aanmeten van een bril kunnen vele van hen weer zien.

Wat is er gebeurd in 2010?
In 2010 hebben onder andere 2700 mensen een oogtest gehad en 517 mensen werden geopereerd aan staar. Daarnaast?? zijn er drie locaties geopend waar brillen kunnen worden aangemeten en die juist voor de allerarmsten toegankelijk zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat Dark & Light doet in Cambodja.

Blind en straatarm
Heng, een oudere man uit Cambodja, heeft als weduwnaar een zwaar leven achter de rug. Hij onderhoudt zijn gezin door te werken op een rijstveld. Tot hij blind raakt door staar. Het weinige wat hij heeft raakt hij kwijt. Hij wordt verstoten door de gemeenschap en in armoede moet hij verder leven. Tot een veldwerker van IRIS hem ontdekt en hem meeneemt naar een ziekenhuis. Hij krijgt een staaroperatie en kan weer zien. Een wonder voor hem en van groot belang voor de gemeenschap.

Uw hulp
In 2011 willen wij dit werk in Cambodja voortzetten. Uw hulp is daarbij van onmisbaar belang. Bestel het gratis donatiebusje bij Dark & Light en maak zichtbaar verschil. Naast het donatiebusje krijgt u tips voor optimaal gebruik en folders om aan de klant mee te geven.

Bestellen
Vraag het donatiebusje gratis aan bij Eelco Akkerboom op 0318-586 351, of mail naar [email protected].

Geef de allerarmsten in Cambodja ook in 2011 nieuw zicht!