Stichting Dark & Light heet voortaan Light for the World

Stichting Dark & Light is vanaf 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam Light for the World. De keuze voor de nieuwe naam is een logisch vervolg op de nauwere samenwerking met andere Europese hulporganisaties met dezelfde missie.

 

Confederatie
In april 2011 is Dark & Light toegetreden tot Light for the World, een confederatie van Europese hulporganisaties op het gebied van oogzorg en inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De confederatie is vertegenwoordigd in Oostenrijk, Tsjechië, België en Nederland. Doel van deze samenwerking is het efficiënter werken in projecten, het uitwisselen van kennis en het versterken van elkaars activiteiten.

 

Blij
Directeur Ton ten Hove is blij met de nieuwe naam: “De naam Dark & Light heeft iets negatiefs in zich en is moeilijk te onthouden. Ik moet altijd uitleggen waar Dark & Light voor staat. Light for the World klinkt positiever en past goed bij onze doelstelling. We richten ons op blinden en slechtzienden én willen het leven ‘lichter’ maken voor eenieder die vanwege een handicap wordt uitgesloten van een menswaardig bestaan. De naam is ook een duidelijke verwijzing naar onze christelijke identiteit.”

 

“De naam blijft eigenlijk voor 50% hetzelfde. ‘Dark’ gaat eraf, ‘Light’ blijft staan en we blijven werken aan een betere wereld!”, aldus Ten Hove.

 

Missie blijft gelijk
Behalve de nieuwe naam verandert er niets aan missie, visie en identiteit van de stichting. Light for the World blijft een zelfstandige Nederlandse stichting met een eigen bestuur en een eigen staf.