Verhoging economische groeiverwachtingen door Brussel

De Europese Commissie heeft haar voorspellingen voor de groei van de economie van de eurozone en de Europese Unie verhoogd. De commissie publiceerde de nieuwste prognoses dinsdag.

Brussel rekent voor dit jaar op 1,6 procent groei in de zeventien landen van de eurozone en 1,8 procent groei in de hele Europese Unie van 27 landen. Dit is voor beide gebieden 0,1 procentpunt meer dan de vorige voorspellingen die eind november werden gepubliceerd. De groeiverwachting voor Duitsland is met 2,4 procent het hoogst van de eurozone. Van de niet-eurolanden valt Polen op met een groei van 4,1 procent. Voor Nederland voorziet Brussel voor dit jaar 1,7 procent economische groei.

De inflatie in de eurozone is in februari gestegen tot 2,4 procent op jaarbasis. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat dinsdag op basis van een eerste raming. In januari bedroeg de geldontwaarding in de zeventien landen waar met de euro wordt betaald, gemiddeld 2,3 procent. De stijging in februari kwam overeen met de voorspellingen van economen. De inflatie in de eurozone ligt sinds december vorig jaar hoger dan de doelstelling van 2 procent die de Europese Centrale Bank hanteert.

De ECB neemt donderdag een besluit over het renteniveau in de komende maand. Gezien de problemen in de eurozone verwachten economen niet dat al op dat moment wordt besloten de rente te verhogen. Het belangrijkste rentetarief staat al sinds mei 2009 op 1,5 procent. Dat historisch lage niveau is bedoeld om de economische groei in de eurolanden aan te jagen.

De werkloosheid in de eurozone is in januari licht gedaald, aldus Eurostat. Het percentage van de beroepsbevolking dat geen betaald werk heeft, daalde in de eurozone van 10 procent in december naar 9,9 procent in januari. Economen rekenden erop dat het werkloosheidspercentage stabiel zou blijven. Ten opzichte van januari 2010 bleef de werkloosheid in de eurozone ook min of meer stabiel. In de gehele Europese Unie kwamen er in een jaar tijd 99.000 werklozen bij.