Vernieuwende detaillisten scoren beter

Vernieuwende ondernemers in de detailhandel doen het aantoonbaar beter dan hun collega’s die alles bij het oude laten, blijkt uit het rapport ‘Innovatief ondernemerschap in de detailhandel’ dat het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) deze week heeft gepubliceerd. Vanaf februari is bij het HBD een checklist beschikbaar om ondernemers te helpen bij hun afwegingen om vernieuwingen door te voeren.

 

Van alle kleine en middelgrote bedrijven in de detailhandel heeft in de afgelopen twee jaar ruim de helft (43.000 bedrijven) vernieuwingen doorgevoerd. Op jaarbasis gaat het om 72.000 vernieuwingen, waarvan bijna tachtig procent erop gericht is het klantbereik te vergroten, beter te communiceren met de klant en de klant beter te bedienen. Voor overige gaat het om backoffice-activiteiten, zoals het verbeteren van de productkennis van het personeel.

 

Bijdrage aan winstgevendheid
Ondernemers vernieuwen om uiteenlopende redenen en met uiteenlopende doelen: een beter imago, het bedrijf slagvaardiger maken, nieuwe klantengroepen aanboren, etc. Maar uiteindelijk wil de ondernemer er zelf ook beter van worden, ofwel meer omzet en meer winst. En de vernieuwende ondernemer slaagt daarin: zeventig procent van de vernieuwingen draagt direct bij aan de winstgevendheid van het bedrijf.

 

Innovatieve ondernemers hebben volgens het onderzoek duidelijk beter zicht op hun eigen markt en de uitdagingen van die markt. Ze hebben een beter gevoel voor markttrends, kijken meer vooruit en hebben een duidelijker beeld van de kansen die de markt hen biedt. Bovendien staan zij veel meer open voor de uitdagingen. Vooral veranderingen in de houding, gedrag en wensen van de klant vormen het directe signaal voor de ondernemer om te vernieuwen. Daarnaast zijn ook het bedrijfsresultaat, veranderde regelgeving en uiteraard technische ontwikkelingen aanleiding om vernieuwingen door te voeren.

 

Innovatief ondernemerschap in de detailhandel, rapport en checklist
Het rapport ‘Innovatief ondernemerschap in de detailhandel’ is opgesteld door het EIM. Het is gratis te downloaden van www.hbd.nl. De checklist die kan helpen bij het afwegen van vernieuwingen is vanaf februari op de website van het HBD beschikbaar.