Verstopte traanbuis risicofactor lui oog

Kinderen met een verstopt traanbuisje lopen een verhoogd risico op een lui oog. Als een lui oog niet op tijd wordt gecorrigeerd kunnen kinderen hun levenlang last houden van een verminderd gezichtsvermogen. Amerikaanse onderzoekers van de privékliniek Family Eye Group in Lancaster onderzochten 375 kinderen. Bij 22 procent van hen was er sprake van risicofactoren voor amblyopie, beter bekend als lui oog.

 

Van de kinderen die een verhoogd risico lopen, ontwikkelde bijna 65 procent ook daadwerkelijk amblyopie. Bij de helft van de kinderen met amblyopie was een bril nodig om het luie oog te behandelen en bij 20 procent waren pleisters noodzakelijk.

 

Een verstopte traanbuis is een risicofactor voor amblyopie. Wat vooral opvallend was dat bij alle patiënten die pleistertherapie nodig hadden, het oog werd afgeplakt waarin ook de traanbuis verstopt was. Volgens de onderzoekers toont dit een sterk verband en dienen kinderen met verstopte traanbuisjes goed in de gaten gehouden te worden.

 

Als dit namelijk resulteert in een lui oog is het van belang om zo snel mogelijk te behandelen. Het niet behandelen van amblyopie verhoogt de kans op slechtziendheid namelijk aanzienlijk.