Vervolgstap in samenwerking HINK Groep en Optitrade

HINK Groep en Optitrade Retailgroep hebben eind augustus de eerste stap gezet op weg naar een intensieve samenwerking. Dit was eerder al te lezen op de Eyeline site. Eerder dan voorzien berichten ze een volgende stap in deze samenwerking. Het streven is de audiologische activiteiten van zowel HINK Groep als Optitrade Retailgroep samen te voegen en onder te brengen in de Optitrade Retailgroep. 

Het doel; het versterken van de marktpositie van de zelfstandige audicien en de gecombineerde opticien/audicien in Nederland alsmede het bundelen van de inkoopkrachten en expertise in de optiek en Audiologie, is hiermee weer een stuk dichterbij gekomen.