Wachtlijst voor hoornvlies groeit snel

De wachtlijst voor hoornvliestransplantatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tussen 2006 en 2010 is het aantal wachtenden meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Stonden er in 2006 nog 362 pati??nten op de wachtlijst, op 31 december 2010 was dit toegenomen tot 744.

De meest recente cijfers van 1 december 2011 laten een wachtlijst voor hoornvliestransplantatie zien van 789 pati??nten. Daar komt bij dat van de geregistreerde orgaandonoren 10 procent er voor kiest niet zijn of haar hoornvliezen af te staan. Dit komt neer op circa 300 duizend potenti??le donoren minder. De gegevens zijn afkomstig van de Donorregistratie.