Week van de Veiligheid van start

veiligheid

 

In de Week van de Veiligheid (8 t/m 14 oktober 2012) start het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie met een actiecampagne voor meer veiligheid in de winkels.

 

Deze campagne, die loopt tot en met maart 2013, houdt in dat bij 10.000 winkels in Nederland een gratis Veiligheidscheck wordt uitgevoerd. De Veiligheidscheck omvat een quickscan op 12 snel te controleren risicopunten in en rond de winkel.

 

De campagne met als thema ‘Hoe veilig is uw zaak? Doe de veiligheidscheck!’ is opgezet om winkeliers meer bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid in en rond de winkel te vergroten. Dat kan al met eenvoudige maatregelen die relatief weinig tijd en investeringen vergen en veel opleveren. De Veiligheidschecks worden uitgevoerd samen met ROC-studenten die een opleiding op het gebied van veiligheid volgen. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de ondernemers krijgen veiligheidsadvies en de leerlingen doen nuttige praktijkervaring op.

 

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie verricht samen met HBD-voorzitter Elrie Bakker-Derks, de landelijke aftrap en doet de eerste Veiligheidscheck in winkelcentrum In de Boogaard te Rijswijk. Ze brengen een kort bezoek aan twee winkels (Oil & Vinegar en schoenenzaak Beau Belle) en gaan in gesprek met de ondernemers over veiligheid en preventie.

 

Zij worden hierbij vergezeld door wethouder René van Hemert, centrummanager Leo Grunberg, directeur Fred den Dulk en voorzitter André van de Weteringh van de winkeliersvereniging.

 

 

Week van de Veiligheid

 

Elk jaar wordt in week 41 de nationale Week van de Veiligheid gehouden (dit jaar van 8 tot en met 14 oktober). Doel van de week is het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid. Met de donkere wintermaanden voor de deur is week 41 daarvoor het aangewezen moment. De ervaring leert dat juist in de wintermaanden de criminaliteit -en het overvalgeweld in het bijzonder- stijgt.

 

Branche- en koepelorganisaties in tal van sectoren en gemeenten organiseren in de Week van de Veiligheid een breed scala aan activiteiten om ondernemers en werknemers te stimuleren met het thema veiligheid aan de slag te gaan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt het initiatief en introduceert nieuwe campagnes om jong en oud op het belang van preventie te wijzen.

 

Meer informatie: www.deweekvandeveiligheid.nl