Oogletsel door vuurwerk bij 168 mensen

Gelukkig nieuwjaar! Maar niet voor iedereen. Deze jaarwisseling hebben namelijk 168 mensen oogletsel aan één of meerdere ogen door vuurwerk opgelopen. Dat is een grote stijging ten opzichte van de voorgaande jaarwisseling.

65% van de letsels wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. 45% van alle slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. In 32% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en in 13 gevallen is het letsel dusdanig ernstig, dat deze mensen blind zijn geworden aan één oog. 5 ogen zijn inmiddels volledig verwijderd. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de twaalfde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.

“Legaal vuurwerk veroorzaakt 65% van de oogletsels. Vuurwerk in handen van de consument is dan ook altijd te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het wederom stijgende aantal slachtoffers door vuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is.

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Naast de tienduizenden particulieren die zich in de eerste week van 2020 hebben aangesloten, hebben ook onder andere Zorgverzekeraars Nederland, het Longfonds, de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, het BovenIJ ziekenhuis en de SAZ Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (Vereniging van 28 regionale ziekenhuizen) zich aangesloten.

Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het algehele consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

Gepubliceerd op: 09-01-2020

Reacties

Comments