Bestuurswisseling én bestuursverandering bij de OVN

Na negen jaar voorzitterschap droeg Gabriëlle Janssen op 6 november het stokje officieel over aan Sonja Zinken, de nieuwe waarnemend voorzitter van de OVN. Sonja Zinken, al bijna 25 jaar optometrist, is werkzaam als docent aan de Hogeschool Utrecht en trad in juli 2023 toe tot het OVN-bestuur. “Het was voor mij geen moeilijke keuze om mij als waarnemend voorzitter beschikbaar te stellen, zo kort na mijn aantreden in het bestuur,” vertelt ze daarover. “Deze rol biedt me de mogelijkheid om echte impact te hebben op de ontwikkeling van het beroep”.

 

“Toen ik begon was de optometrie nog geen erkend beroep en het gebruik van diagnostische oogdruppels was iets wat we alleen tijdens de opleiding deden”, blikt Sonja terug. “Het was daarom een bewuste keuze om aan het begin van mijn carrière als optometrist in het Verenigd Koninkrijk te gaan werken, waar optometrie al tientallen jaren een positie heeft in de gezondheidszorg. In de jaren die volgden was mijn drijfveer steeds de beste zorg voor ‘mijn’ patiënt. Dat resulteerde in het behalen van extra kwalificaties in Engeland en Nederland, werken voor diverse bedrijven en op nationaal en internationaal niveau meedenken over de ontwikkeling van de optometrie. Deze stap is daar een mooi vervolg in.

Ik kijk ernaar uit om samen met collega-bestuursleden Wim Dam en Martin Boersma, de ledenraad en onze beleidsmedewerkers verder te werken aan lopende dossiers, zoals de opname van optometrie in het basiszorgverzekeringspakket. Het versterken van de positie van de optometrist in het zorgstelsel samen met de ander oogzorgprofessionals is hierbij van groot belang en een persoonlijke drijfveer. Er wachten veel uitdagende opgaven in de komende jaren, waar we ons als bestuur van de OVN sterk voor gaan maken.”

 

One-tier-bestuursmodel

Tijdens de ledenraad op 23 oktober besloten de leden unaniem om over te gaan op een one-tier-bestuursmodel. De essentie van een one-tier-model is dat het bestuur bestaat uit ‘uitvoerende’ en ‘niet- uitvoerende’ bestuurders: samen vormen ze één bestuurslaag. De voorzitter leidt als ‘technisch voorzitter’ de vergaderingen en samen met de andere niet-uitvoerende bestuursleden ziet de voorzitter erop toe of de directeur-bestuurder de plannen uit het strategisch beleidsplan op juiste wijze uitvoert. Alle bestuurders – dus ook de uitvoerende directeur-bestuurder – worden benoemd en ontslagen door de ledenraad. Als belangrijkste reden om voor dit model te kiezen werd aangegeven dat de directeur-bestuurder op deze manier rechtsgeldig bestuurlijke besluiten kan nemen van beleidsmatige aard. Om de OVN slagvaardig te houden is dat in de fase waarin de optometrie zich momenteel bevindt van groot belang. De komende maanden zal de OVN de transitie naar het nieuwe model verder vormgeven. Ook de werving voor een directeur-bestuurder is inmiddels in gang gezet.

 

MEER INFORMATIE

www.optometrie.nl

Tags: