Gabriëlle Janssen verlaat OVN

Gabriëlle Janssen heeft aangekondigd dat ze op 6 november van dit jaar stopt met haar huidige functie. Bijna negen jaar lang heeft Gabriëlle op een opvallende manier de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) vertegenwoordigd. Nu sluit ze dit hoofdstuk af met een positieve blik op wat komen gaat. Ze wacht met hoopvolle verwachting op het advies van Zorginstituut Nederland (ZIN) aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de mogelijkheid om optometrie toe te voegen aan het basiszorgverzekeringspakket.

 

Dit besluit opent de deur voor Gabriëlle naar verdere vooruitgang in het vaststellen van kwaliteitsstandaarden, het bepalen van de kennisagenda en het voeren van onderhandelingen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over tarieven. In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke stappen gezet om de criteria vast te stellen waaraan optometristen moeten voldoen om veilige zorg te garanderen en een sterke positie in de eerstelijnszorg te verzekeren.

 

“Ik heb met veel toewijding gewerkt aan het bevorderen van de positie van optometristen gedurende de afgelopen jaren. We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt. De zorg voor patiënten met oogaandoeningen zal aanzienlijk verbeteren als optometrie definitief wordt geïntegreerd in het gezondheidszorgsysteem, naast andere oogzorgprofessionals. Eenheid in diversiteit onder optometristen zal hieraan bijdragen. Er liggen nog genoeg uitdagingen in het verschiet voor mijn opvolger.” – Gabriëlle Janssen,  OVN.

 

Het bestuur van de OVN dankt Gabriëlle voor haar voortdurende inzet gedurende de afgelopen jaren voor de vereniging, en in het bijzonder haar bevlogen- en betrokkenheid voor de OVN. Ook wordt haar bijdrage aan de verbetering van de positie van optometristen binnen het gezondheidszorgsysteem erkend en gewaardeerd. Onder haar leiding is de zichtbaarheid van optometristen en het belang van optometrische zorg voor patiënten gegroeid.

In de komende maanden zal Gabriëlle haar lopende werkzaamheden afronden en overdragen. Het bestuur van de OVN zal samen met de ledenraad op zoek gaan naar een geschikte opvolger. Op maandagmiddag 6 november organiseert de OVN haar jaarlijkse ledenbijeenkomst. Deze editie heeft dus een speciaal tintje in verband met het afscheid van Gabriëlle.

 

Team Eyeline wenst Gabriëlle veel succes in de vervolgstappen van haar carrière.

 

MEER INFORMATIE

Meer informatie over het afscheidsmoment volgt binnenkort, houd de website van Eyeline in de gaten voor de laatste updates.

 

www.optometrie.nl