Bedrijven moeten bewust worden van digitale verantwoordelijkheid

Bedrijven en organisaties moeten zich meer bewust zijn van de invloed die hun digitale systemen op de samenleving hebben. Het Europees Parlement nam onlangs een aantal wetten aan op dit gebied, gericht op onder meer de financiële sector en aanbieders van digitale platformen en social media. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat ondernemers meer oog krijgen voor de nadelige effecten die digitalisering op de maatschappij en de economie kan hebben.

 

Die impact is groot: wie had bijvoorbeeld gedacht dat je met social media verkiezingen zou kunnen beïnvloeden? En dat artificial intelligence (AI) fantastisch is bij de ontwikkeling van gepersonaliseerde medicijnen tegen kanker, maar dat het concurrentie onmogelijk maakt wanneer het in handen is van één bedrijf? Ondernemers en organisaties richten zich bij digitalisering vooral op de veiligheidsrisico’s voor hun eigen bedrijf en veel minder op de maatschappelijke gevolgen. Dat is zorgwekkend. Als ondernemer moet u rapporteren over de systemische risico’s die u kunt lopen met bijvoorbeeld digitale persoonsgegevens. Denk aan discriminatie, uitsluiting, illegale wapenhandel, de ondermijning van democratische processen, de verspreiding van nepnieuws -dat bijvoorbeeld schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van individuen- en het niet respecteren van de rechten van met name kinderen. Het is eigenlijk vreemd dat we van elk bedrijf verwachten verantwoord te ondernemen, maar bij digitalisering zo weinig garanties eisen. Organisaties vragen zich steeds vaker af of zij wel met bepaalde digitale dienstverleners in zee kunnen gaan. Ze krijgen immers weinig informatie over bijvoorbeeld digitaal-ethische onderwerpen.

Gelukkig is Europa leidend in de wereld; andere continenten kijken mee hoe de wetgeving wordt geïmplanteerd en met de Digital Service Act loopt Europa al voorop. Die vereist van online diensten transparantie en verantwoordingsplicht op het gebied van interne beheersing van digitale risico’s.

 

BRON: exportquote van Jan Matto, aanleiding: 
AI-verordening aangenomen door het Europees Parlement - Digitale Overheid.
AFBEELDING: Pexels, foto door cottonbro studio.

Tags: ,