Nederlandse bijdrage aan American Journal of Ophtalmology  

Het door Lydia van der Star geschreven artikel Bowman layer onlay grafting as a minimally invasive treatment for the most challenging cases in keratoconus is in november 2023 gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad American Journal of Ophthalmology. Eyeline vroeg Lydia om een korte samenvatting:

De beschreven prospectieve studie evalueert de klinische resultaten van 21 Bowman layer onlay transplantaties voor progressieve keratoconus (KC). Bowman layer onlay transplantatie is een volledig extra-oculaire procedure, waardoor het risico op microperforatie wordt voorkomen en zeer dunne en steile hoornvliezen kunnen worden behandeld. Door het acellulaire karakter van de laag van Bowman is het risico op afstoting geminimaliseerd. De klinische resultaten lijken het meest effectief bij ogen met zeer gevorderde KC en daarnaast maakt deze procedure het mogelijk om weer succesvol contactlenzen te dragen. Hierdoor kunnen conventionele invasieve hoornvliestransplantaties worden uitgesteld of zelfs vermeden.

 

.

Figuur 1 Hoornvlies voor en na transplantatie

.

BEELD: Lydia van der Star