Nieuw besluit gezondheidsraad: nationale preventieniveaus versterkte muziek

Herhaalde of langdurige blootstelling aan hard geluid, zoals het bijwonen van evenementen met versterkte muziek of het gebruik van persoonlijke muziekspelers, kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Om dit tegen te gaan keurde de regering het volgende politieke verdrag goed waarin de staatssecretaris nationale preventieniveaus vastlegde voor het luisteren naar versterkte muziek.

Nieuw advies

Een recent rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het maximale geluidsniveau voor veilig luisteren in Nederland, heeft geleid tot een verlaging van het maximale decibel van  103 naar 100 decibel. Dit advies heeft betrekking op blootstelling in het bedrijfsleven, dus de aparte preventie van gehoorschade door blootstelling aan beroepslawaai valt niet onder evenementen of bezochte plaatsen.Het advies is opgesteld door de Ad Hoc Commissie ter voorkoming van gehoorverlies.
Het overheidsbeleid om gehoorschade door hard geluid in privéruimtes te voorkomen, is onder andere om blootstelling te beperken. Het doel is om het geluidsniveau te verminderen en het gebruik van hoortoestellen en het publieke bewustzijn te vergroten, evenals onderzoek naar het voorkomen van gehoorschade.

Gevolgen gehoorschade

Gehoorschade ontstaat door blootstelling aan verschillende bronnen van hard geluid en in welke mate dit gebruikt wordt. Het gevolg van hard geluiden is een belangrijk maatschappelijk probleem omdat het onomkeerbaar is en gezondheids- en psychosociale problemen kan veroorzaken. Het ontstaan ​​van gehoorverlies is daarnaast een geleidelijk proces als gevolg van de opeenhoping van gehoorverlies, tinnitus en gehoorverlies. Geluiden blijven vaak onopgemerkt, ze trillen, hoe harder het geluid. Loudness (geluidsintensiteit) is de afgeleide van dB(A), een maat die rekening houdt met de gevoeligheid van het menselijk oor voor overmatige blootstelling aan hard geluid. Dit betekent dat het totale geluidsvermogen evenredig is met de totale geluidsenergie. Als de totale geluidsenergie wordt verdubbeld, kan blootstelling aan een lager volume hetzelfde risico op gehoorbeschadiging tot gevolg hebben als een kortere blootstelling aan een hoger volume.