Jiska van Dam nieuwe Head of Professional Advancement bij Specsavers

Jiska van Dam is de nieuwe Head of Professional Advancement binnen Specsavers Nederland. Zij volgt hiermee Rob de Waal op, die deze functie vier jaar vervulde. In haar nieuwe rol legt zij zich toe op het verder toegankelijk maken van kwalitatieve en betaalbare oogzorg en innovaties die daaraan bijdragen.

 

Jiska is geen onbekende binnen de optiek- en optometriewereld. Ze groeide op in een optiekgezin en werkte na haar optiek- en optometrie-opleiding onder andere als optometrist in het oogziekenhuis Rijswijk en het voormalig oogziekenhuis Zonnestraal. In 2018 maakte ze de overstap naar Specsavers Nederland. Binnen de oogzorgketen vervulde zij verschillende functies, waaronder de rol van professional Advancement Manager. Ze stond hiermee aan de start van het implementeren van optometrie in alle Specsavers-winkels.

 

Innovatie binnen oogzorg

Al ruim vijf jaar biedt Specsavers Nederland optometrie aan in haar winkels. Met 30 optometristen in dienst vinden wekelijks meer dan 1.000 consulten met klanten plaats. De afgelopen jaren heeft Specsavers daarmee een belangrijke rol gespeeld in de innovatie binnen de oogzorg. Met name vanwege het belang van vroegdiagnostiek van oogaandoeningen en de lange wachttijden. De ooggezondheid kan middels een ooggezondheidsonderzoek in alle 143 winkels van Specsavers op een laagdrempelige manier gemeten worden. Dit gebeurt met behulp van geavanceerde apparatuur. Een optometrist op afstand onderzoekt deze metingen en beoordeelt of bijvoorbeeld een verwijzing naar de oogarts of aanvullend onderzoek bij de optometrist nodig is. Ruim 25% van de klanten met laagcomplexe klachten kon worden gezien en behandeld door de optometrist bij Specsavers. Door deze manier van screening worden mensen alleen doorverwezen naar de oogarts als dit nodig is.

 

“Ik ben er trots op te werken bij een organisatie die het voortouw neemt in innovaties in de oogzorg. Samen met het team wil ervoor zorgen dat het voor iedereen mogelijk is om op een laagdrempelige manier de gezondheid van de ogen te laten onderzoeken. De efficiënte inzet van optometristen in onze winkels kan leiden tot waardevolle kwaliteitsverbeteringen in de oogzorg. Zo kunnen onnodige doorverwijzingen worden voorkomen, kunnen oogaandoeningen vroegtijdig gesignaleerd worden en kunnen de wachttijden bij de oogarts verkort worden. Optiekzaken kunnen een belangrijk onderdeel vormen in de driehoek van huisarts, optometrist en oogarts. Door in de toekomst nog beter samen te werken met huiartsen en oogartsen kunnen we zorgen voor een betere triage en taakverdeling in de zorg. Uiteindelijk is dit in het voordeel van de patiënt.” aldus Jiska van Dam.

 

www.specsavers.nl