Tijdig checken van valrisico bij ouderen kan dodelijke ongevallen voorkomen

Een val bij ouderen heeft vaak grote gevolgen. Zij komen vaak in een neerwaartse spiraal terecht; ze worden angstig en onzeker, minder mobiel, eenzaam, afhankelijk van zorg en kunnen niet meer zelfstandig wonen. Vallen is niet alleen een groot probleem; we kunnen er ook echt iets aan doen. Bovendien kan slecht gezichtsvermogen het valrisico bij ouderen vergroten. Regelmatige oogcontroles en het dragen van de juiste bril kunnen hierbij helpen.

 

De eerste stap om een val te voorkomen, is controleren of iemand een verhoogd valrisico heeft. Dit kan gemakkelijk door het stellen van drie vragen. Er is sprake van een verhoogd valrisico als er ‘ja’ kan worden geantwoord op ten minste één van de vragen:

– Bent u in het afgelopen jaar al eens gevallen?
– Heeft u angst om nogmaals te vallen?
– Heeft u moeite met bewegen?

 

Heeft iemand een verhoogd valrisico, dan is het belangrijk om naar een zorgverlener te stappen, zoals een huisarts, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige. Zij kunnen helpen om de kans op een val te verlagen. Zo blijven ouderen vitaal en kunnen zij langer genieten van de dingen die belangrijk voor hen zijn.

 

BEELD BRON: Photo by anna beukema on Unsplash